spcch

Oběd s lékárníkem

12.11.2013 | Centrum služeb | autor: Marie Říhová zpět

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s. ve spolupráci s Pfizer, spol. s.r.o.

pořádá celodenní seminář 

„Oběd s lékárníkem“

dne 16.11.2013
 
Místo konání: Mariánská 67, 363  01 Jáchymov
 
Přenášky lékaře MUDr. Zdeňka Junka a lékárníka PharmDr. Radka Oswalda
„Kardiovaskulární onemocnění aneb jak je důležité dodržovat léčebný režim“
 
Jak je důležité dodržovat léčebný režim 
Existence pozitivních listů zdravotních pojišťoven a pozitivních listů lékáren 
Substituce léku v lékárně (náhrada předepsaného léku za jiný) 
Dotazy a diskuse účastníků z řad osob s kardiovaskulárním onemocněním s lékařem a lékárníkem k tématům
 
Společný oběd s lékařem a lékárníkem
 
Odpolední program: 
význam zvyšování kondice v souladu se zdravotním stavem (Mgr. Hana Nedbalová z Centra služeb SPCCH)
ukázky vhodného cvičení pro osoby s daným onemocněním
ukázky chůze s holemi Nordic walking  
ukázky trénování paměti pro seniory
 
Děkujeme firmě Pfizer, spol. s r.o. za finanční podporu této akce. Mgr. Lenka Kaška, odborná spolupráce – firma Pfizer, spol., s.r.o. 
 
 
 
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.