spcch

Zavedení nové kategorie - osoby zdravotně znevýhodněné

12.01.2015 | Centrum služeb | autor: zpět

Od 1.1 2015 je zavedena nová kategorie, kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Jedná se o osoby, které sice mohou pracovat, potřebují však vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní dobu a další pracovní podmínky kvůli jejich dlouhodobému, alespoň jeden rok trvajícímu nepříznivému zdravotnímu stavu. O uznání osobou zdravotně znevýhodněnou rozhodují okresní správy sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno nebo Pražská správa sociálního zabezpečení.

Přijme-li zaměstnavatel do pracovního poměru osobu zdravotně znevýhodněnou, může mu Úřad práce České republiky poskytnout na takového zaměstnance příspěvky podle míry zdravotního znevýhodnění dané osoby. Zaměstnavatel může takového zaměstnance také započítat pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Více informací můžete najít na http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-noveho-roku-je-opet-zavedena-kategorie-osob-zdravotne-znevyhodnenych

 
 
 
 
 
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.