spcch

Článek Ochránce.cz: Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

12.05.2020 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) změnila na doporučení ombudsmana svou vnitřní metodiku týkající se přiznání invalidního důchodu a vzniku invalidity. Nově se datum vzniku invalidity nebude odvíjet od data uvedeného v žádosti žadatelem, ale od skutečného data vzniku - tedy od vývoje zdravotního stavu konkr. žadatele. Výše přiznaného invalidního důchodu byla dříve metodicky stanovena dle nesprávně stanoveného data vzniku invalidity, které bylo v žádosti uvedeno samotným pacientem - tedy žadatelem o invalidní důchod, a podle kterého ČSSZ vycházela. Toto datum bylo bráno jako to, ke kterému chce pacient přiznání invalidního důchodu, ale nebralo v potaz skutečnou dobu vzniku invalidity a pracovní schopnosti. Nově se skutečným stanovením budou zabývat posudkoví lékaři ČSSZ. 

Datum vzniku invalidity vymezuje období, ve kterém je zjišťována potřebná doba pojištění pro vznik nároku pro přiznání důchodu. Dle původní metodiky ČSSZ označila vznik invalidity stejným datem, které bylo uvedeno v žádosti. K tomuto datu žadatel pak nezískal potřebnou dobu pojištění a důchod nebyl žadateli přiznán nebo byl velmi nízký.

Celý článek naleznete zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.