spcch

On-line porada komunitních center

07.05.2020 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Dne 5.5.2020 proběhla formou videokonference porada se všemi vedoucími komunitních center SPCCH za přítomnosti pracovníků Centra služeb včetně IT pracovníka SPCCH, který zajišťoval technické zázemí a zodpovídal následné technické dotazy. 

Programem jednání bylo fungování KC v  r. 2020, činnosti komunitních center  v průběhu celého roku. Jednotlivá centra zhodnotila své fungování před a během nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR. Klienti se na pracovnice KC  mohli obrátit, pokud potřebovali pomoc s informacemi k situaci, s nákupy, donáškou léků nebo si chtěli popovídat a zbavit se svých obav aj. Proběhla diskuse o obnovení plného provozu jednotlivých center. Komunitní centra budou dodržovat nařízení Vlády ČR a budou o nich dál informovat své klienty. Během nouzového stavu KC podporovala a komunikovala s klienty,připravovala aktivity na dobu po ukončení nouzového stavu. 

Za podporu projektu děkujeme Úřadu Vlády ČR.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.