spcch

Vzdělávání regionálních zástupců organizací SPCCH v ČR, z.s. - červen 2020

20.05.2020 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Centrum služeb SPCCH v ČR, z.s. v rámci projektu Centrum služeb a komunitní centra bude realizovat semináře zaměřené na

vzdělávání regionálních zástupců organizací SPCCH v ČR, z.s.

4.6.2020 - Praha

11.6.2020 - Praha

Žádost o pokytnutí dotace v programu Úřadu vlády ČR Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020.

Za podporu projektu děkujeme Úřadu vlády ČR.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.