spcch

Vzdělávání regionálních zástupců SPCCH pověřených vedením aktivit pro seniory - červen 2020

14.05.2020 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Centrum služeb SPCCH v ČR, z.s. v rámci projektu Kompas pro důstojný život ve stáří 2020 bude realizovat semináře zaměřené na

vzdělávání regionálních zástupců SPCCH v ČR, z.s. pověřených vedením aktivit pro seniory

16.6.2020 - Praha

Žádost o pokytnutí dotace v programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností 2020.

Za podporu projektu děkujeme MPSV ČR.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.