spcch

Článek Portálu pro pacienty a pacientské organizace: Novinky v očkování - očkování chronicky nemocných osob

08.03.2021 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Chronicky nemocné pacienty je nutné očkovat přednostně vzhledem k tomu, že u nich hrozí vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci covid-19. Právě tato skupina pacientů se může nechat očkovat:

Ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, ve kterém je pacient hospitalizován, dojde k posouzení zdravotního stavu pacienta ošetřujícím lékařem podle tabulky prioritizace skupin, kterou najdete zde. V tabulce jsou uvedeny diagnózy a jejich prioritizace v rámci očkování. Zdravotnické centrum samo osloví pacienty nebo pacienti sami mohou kontaktovat centrum.

Praktičtí lékaři se do procesu očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek, je tedy nutné kontaktovat svého praktického lékaře a informovat se u něho o aktuálním stavu. Praktičtí lékaři budou vyhodnocovat pacienty ze své kartotéky, které následně pak osloví a nabídnou jim očkování. Rozhodující je riziko těžkého průběhu nemoci covid-19, které každému pacientovi hrozí. Pacienti nesmí být očkovaní jinde a nesmí být ani registrovaní v centrálním rezervačním systému na jakémkoliv očkovacím místě. Přehled diagnóz, které praktičtí lékaři vyhodnocují jako "rizikové", naleznete zde. Imobilní pacienti, kteří se k praktikovi nemohou dostavit, mohou být naočkování v rámci návštěvní služby praktického lékaře. Stejně jako v předchozím případě, i zde platí, že lékař osloví pacienty nebo sami pacienti osloví lékaře ohledně očkování.

Očkovací místo se týká osob starších 70 let, zaměstnanců škol a školských zařízení, zdravotnických pracovníků. Probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému, více zde. Často kladené otázky k očkování, k jeho registraci a rezervaci si můžete přečíst na tomto odkazu.

Celý článek naleznete zde, leták vakcíny Moderna v příloze tohoto článku. 

spcch moderna.pdf stáhnout
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.