spcch

Datové schránky od 1.1.2023 - další informace

20.12.2022 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Stěžejní je pravidelně schránku kontrolovat - kontrola je dostačující ve frekvenci dvakrát - třikrát/měsíc. Zpráva v datovce je totiž považována za doručenou po deseti dnech, ačkoliv se uživatel do schránky nepřihlásí. Doručování poštou i datovou schránkou má stejnou váhu, jediný rozdíl je v tom, že datovka je prokazatelnější - zpráva šla přes certifikovaný systém. 

Podnikatelské odbory ve svém dopise protestují proti zřízení datovky všem právnickým osobám. Nelíbí se jim, že právo podnikat je tedy nepřímo spjato s podmínkou připojení k internetu, které ne všichni mají. Navíc komunikace přes datovku se státem je zdarma, s jinými subjekty je placena. Jedná se jim tak především o osoby starší 70 let, pro které je využívání informačních technologií limitující a datovka pro ně naopak může být impulsem k ukončení podnikání. Právě pro tyto osoby je důležité naučit se se schránkou a pravidelně do ní nahlížet. Dalším faktorem, kvůli kterému je datovka mnohými kritizována, je problém s archivací, které schránkou přijdou. Pokud si je s elektronickým dopisem vytisknete, nemají právní platnost - nejde o originál. Je tedy nutné si v době platnosti elektronického podpisu zažádat přímo z datovky o tzv. konverzi - dojít na poštu/Czech Point, kde dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou (tento proces je placený). Lhůta pro doručení odeslané zprávy uživatelem např. pro úřad je 15 kalendářních dní - max. do 15 K dní musí být zpráva uživatele doručena adresátovi zprávy - nejde o datum, kdy uživatel zprávu odeslal, ale kdy se doručila.

Vyjádření respondenta v jednom z článků je optimističtější: stačí, když se do datové schránky uživatel podívá dvakrát třikrát do měsíce, je to pohodlnější než docházení na poštu (časově, logisticky) a nic tím pádem uživateli "neunikne". Datová schránka funguje podobně jako e-mail, pouze s tím rozdílem, že uživatelé ji  používají pro komunikaci hlavně se státem, z čehož pak plynou určité povinnosti.

Zřízení datové schránky:

Zdroje článku zde a zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.