spcch

Vyhodnocení projektu Kompas pro důstojný život ve stáří 2022 programu MPSV ČR - zpráva

19.12.2022 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Realizace projektu se mohla uskutečnit díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a programu Podpory veřejných účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. Projekt v roce 2022 navazoval na předchozí ročníky projektu, které byly realizovány v letech 2012 – 2017, 2019 – 2021.

Prostřednictvím projektu byly realizovány semináře pro regionální zástupce aktivit pro seniory, kterých se letos konalo celkem šest a všechny byly uskutečněny osobně. Dva dvoudenní kurzy pohybových aktivit vhodných pro seniory a zdravotně postižené seniory se taktéž uskutečnily osobně v plánovaném rozsahu.

Kurzy umožnily proškolit celkem 157 zástupců a spolupracovníků organizací SPCCH v seniorském věku, kteří díky seminářům a kurzům jsou schopni vést aktivity pro seniory v celé České republice. Získali znalosti především v oblasti pohybových aktivit vhodných pro seniory a zdravotně postižené seniory. Semináře poskytly účastníkům aktuální informace k sociálně právnímu minimu pro seniory, ochraně práv, počítačové gramotnosti pro prezentaci akcí organizací, informace k datovým schránkám, zapojení seniorů, organizování vhodných aktivit pro seniory a jejich vedení, administrativní a organizační zajištění aktivit a jejich vyúčtování. Realizací projektu byla zajištěna celoroční podpora a spolupráce s regionálními zástupci organizací, kteří se ve všech krajích České republiky věnují aktivitám pro seniory a která díky projektu mohla být rozvinuta.

Děkujeme za podporu projektu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností).

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.